За ЗИКДБ ЕАД

„Здравна инвестиционна компания за детска болница” ЕАД е търговско дружество със 100% държавна собственост с предмет на дейност - изграждането и пускането в експлоатация на Обект от национално значение” Изграждане на Национална многопрофилна детска болница”.
повече
Нашата мисия
Нашата мисия
Добросъвестно и ефективно изпълнение за организиране и контрол на дейностите по проектиране, изграждане и пускане в експлоатация на Национална многопрофилна детска болница.
още
Нашите приоритети
Нашите приоритети
Прозрачност при управлението и разпореждането с държавна собственост и разходването на публичните средства; aналитичност при планиране и използване на ресурсите; oтговорно отношение към възникналите проблемите.
още
Нашата цел
Нашата цел
Максимално ефективно и добросъвестно изпълнение на дейности по организация и контрол по изграждането и пускането в експлоатация на Обект от национално значение „Изграждане на Национална многопрофилна детска болница“.
още

За нас

Съществуващата организационна структура на дружеството „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД е обусловена от неговия предмет и характер на дейност и е в съответствие с изискванията на законите и действащите наредби. 
още